GDPR vilkår

 1. Innledning

  Denne personvernerklæringen gjelder for Raceservices AS og forklarer hvorfor og hvordan vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

   

  Raceservices AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

   

  Raceservices AS grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere. I henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b lagres informasjon ut fra enten samtykke fra den registrerte, eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

   

 2. Om personopplysninger og regelverket
  Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og kjøps- og adferdshistorikk.All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er daglig leder som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

 3.  Hva slags opplysninger samler vi inn?

  For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

  Opplysninger du selv gir til oss

   

  Når du registrerer deg på vår nettside, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, e-postadresse og mobilnummer. Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss senere. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester eller sosiale medier du gir oss tilgang til. 

  Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt

   

  Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss.

   

  Automatiske vurderinger

   

  Gjennom analyse av dine kjøp og atferd kan det utledes automatisk kategorisering av deg som kunde.

   

 4. Hva brukes opplysningene til?

   

  Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

   

  For å levere og forbedre tjenestene våre

   

  Vi bruker personopplysninger for å levere produktene våre til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for at du skal kunne logge inn på våre sider og om relevant, for å kunne betale for produkter. Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.

  For å tilpasse tjenestene, gi deg anbefalinger og relevant markedsføring
  Vi ønsker å gi deg produktinformasjon som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter du har kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.

  For å forbedre digital kommunikasjon og annonsering
  Vi bruker dine personopplysninger for å forbedre vår annonsering. Ved å opprette en profil hos oss godtar du målrettet annonsering gjennom programmatiske kjøp og målrettet annonsering gjennom sosiale medier der din persondata vil benyttes i kjøp av slik annonsering.

  For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender

  Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

   

  For å forhindre misbruk av tjenestene våre

   

  Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av produktene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

   

 5. Deling av opplysninger

   

  Raceservices AS deler i noen tilfeller personopplysninger med andre selskaper som utfører tjenester på våre vegne. Dette er først og fremst for å gi deg en tryggere og bedre handleopplevelse. Her er de viktigste eksemplene:

   

  Når andre utfører tjenester på våre vegne

  For eksempel web- og markedsføringsbyråer til å drifte nettbutikken og vise deg målrettet markedsføring samt lage kampanjer. Disse har ikke lov til å bruke disse personopplysningene til noe annet enn å utføre tjenester for Raceservices AS.

   

  Ved mistanke om lovbrudd

   

  vil informasjon kunne utleveres til offentlige myndigheter etter begjæring. Vi vil også kunne utlevere informasjon ved mistanke om svindel, eller informasjon som er nødvendig for å avklare konkrete tvister.

   

 6. Sletting av personopplysninger

  Vi er lovpålagt til å holde på visse personopplysninger. Eksempler på dette er:

  ·       Lov om bokføring

  ·       Ordredata iht. angrerett

  ·       Ordredata iht. garantier.

   

  Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, dersom vi ikke er lovpålagt om å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette å oppheve ditt kundeforhold via e-post, til: post@raceservices.no

   

 7. Sikring av personopplysninger

   

  Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

   

 8. Særlig om markedsføring i e-post og SMS

  Dersom du har et aktivt kundeforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, via e-post, telefon, SMS og sosiale medier.

   

  Dersom du derimot ikke har et aktivt kundeforhold, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et samtykke til dette. Din persondata kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldings-funksjonen i e-postene.

   

 9. Endringer i personvernerklæringen

  Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen.

   

  Ved større endringer vil vi informere om dette.

   

 10. Rett til å klage

  Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

   

 11. Kontaktinformasjon

   

  Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på post@raceservices.no.