Trivselsregler

For at vi alle skal ha det bra sammen, så må vi ha noen regler

  • Campen har nulltoleranse for rusmidler. Deltakere som bryter dette vil bli bortvist fra campen. I samråd med foreldre vil man finne løsningen på hjemreise. Det vil ikke bli gitt advarsler på dette punktet. Forbudet mot rusmidler gjelder også ledere og trenere som er knyttet til campen.
  • Tobakk og snus kan kun brukes av de som er gamle nok til å lovlig bruke dette, og skal i størst mulig grad legge bruken til områder skjermet for mindreårige.
  • Alle deltakerne må delta på oppsatte felles aktiviteter (med mindre man er syk eller skadet). 
  • Vi må følge regler som er på de stedene vi oppholder oss. Spesielt vil vi nevne at vi må følge campingplassens krav om stille fra kl 23.
  • Vi skal være inkluderende og snille med hverandre.
  • Alle former for vold eller utagerende adferd, samt annen form for krenkende oppførsel er ikke akseptabelt.
  • Pålegg gitt av voksne knyttet til adferd må etterkommes.
  • Alle er ansvarlige for å holde hytter i stand, og rydde opp når vi forlater.

Hvis alle er med og er flinke, er ikke noen av disse reglene noe problem å overholde. Det handler om å være snill og grei.

Ved gjentatte regelbrudd der deltakeren ikke viser endring i adferd kan medføre at deltakeren må bortvises fra campen. Ved alvorlige hendelser trenger ikke regelbruddet være gjentakende.